Commissies  

     

Voor alle commissie geldt: info over contactadres: mail info@swdd.nl

Activiteitencommissie
Doel het organiseren van ontspannende activiteiten voor doven maar waar ook horenden aan kunnen deelnemen
zoals ex-cursisten van gebarencursussen, familieleden, vrienden en collega’s. De maandelijkse instuifavonden zijn hiervoor uitermate geschikt maar ook worden recreatiedagen, kaartmarathon en fietsdagen georganiseerd

Educatiecommissie
Doel is het organiseren van speciale educatieavonden en cursussen om zo de snelle veranderingen in de maatschappij toegankelijk te maken voor doven. Daarnaast het organiseren van excursies en activeren van bijscholing en trainingen.

Commissie Gebarencursussen
Doel is het organiseren van cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG). Deze cursus is uitermate geschikt voor horende collega’s, vrienden en familieleden van doven, alsmede voor mensen werkzaam in de zorgsector.
Het volgen van een of meerdere cursussen zal de communicatie onderling sterk verbeteren en drempelverlagend werken.
De Folder (DOC) kunt u hier downloaden. En u kunt zich aanmelden door dit formulier (PDF) in te vullen en op te sturen naar de commissie.

Voorlichtingscommissie
Doel is het geven van voorlichting over de problematiek van het doofzijn door middel van lezingen op b.v. scholen, verenigingen en bij instellingen. Ook kan bedrijfsgerichte informatie gegeven worden aan zorginstellingen op het gebied van communicatie en voorzieningen. Scholieren die bijvoorbeeld een scriptie willen maken kunnen bij ons terecht voor informatie en foldermateriaal

Sportcommissie
Deze commissie organiseert activiteiten op het gebied van bowlen, darten en biljarten..

Soos "Veenpluis"- ouderensoos
Het doel is om activiteiten te ontplooien om daarmee de oudere dove uit hun isolement te halen. De Soos komt elke 2e donderdag van de maand bij elkaar van 10.00 tot 16.00 uur. Er worden lezingen en excursies gehouden over en naar zorginstellingen, wonen en voorzieningen. Verder worden er gezellige middagen georganiseerd.